Anderhalve Meter

In gesprek met … Marten Imelman

Anderhalve meter afstand. Tijdens mijn kennismakingswandeling met Marten Imelman, professioneel sparringpartner voor directeuren en bestuurders, openbaart zich bij mij de verwondering over afstand en nabijheid die als vanzelf meekomt met de aan ons allen opgelegde coronavirus maatregelen. 

We lopen door de Onlanden, het prachtige natuurgebied net buiten Peize, en spreken over onszelf en ons werk. Een bevriende ondernemer inspireerde ons tot deze kennismaking. Daardoor heeft ons gesprek iets vrijblijvends, iets luchtigs, alle opties liggen nog open, er hoeven geen verwachtingen te worden ingelost, er is alleen maar oprechte belangstelling naar de ander. Een beter uitgangspunt voor een netwerkgesprek bestaat niet.

Deze open grondhouding bij het aangaan van gesprekken biedt ruimte aan de mogelijkheid om iets te vinden waar je niet naar op zoek was, en dat toch heel waardevol blijkt te zijn. Of om aan te treffen waar je naar zocht, maar dat dan heel anders blijkt te zijn dan je verwachtte. Hetzelfde gebeurt vaak in mijn contact met opdrachtgevers. Het maakt me blij wanneer zij aangeven dat de door mij gemaakte fotografie anders is dan men zelf voor ogen had, maar juist precies blijkt te zijn wat men nodig heeft.

Het weer is prachtig tijdens onze wandeling. Nog koud, maar al veelbelovend helder. Marten vertelt op anderhalve meter afstand over zijn werk voor organisaties en ondernemers. Hij spart met leidinggevenden zodat zij beter zicht krijgen op de uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Marten is eigenaar van Duurzom, de organisatie die ondernemers helpt bij toekomstgericht organiseren. Duurzaamheid in al haar facetten speelt daarin een cruciale rol. De continuïteit van de samenleving én van de organisatie is leidend. Iedere ondernemer die de continuïteit van zijn bedrijf zeker wil stellen, krijgt individuele begeleiding. Duurzom matcht desgewenst ondernemers met elkaar, zodat ze meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring. En ook daar speelt de open grondhouding een cruciale rol. Want alleen dan vinden mensen wat ze niet zoeken en toch nodig blijken te hebben.

Ondanks de afstand hebben Marten en ik een zekere nabijheid bereikt in ons gesprek. Zo zie je maar, soms moet je gewoon even een eindje samen oplopen.

Your Cart

No products in the cart.