Betekenisvolle ondernemers geportretteerd – door Alfred Oosterman

Bij het maken van een portret zoekt fotograaf Alfred Oosterman altijd naar de kern in de mens tegenover hem. Welke houding karakteriseert deze persoon? Welke oogopslag doet haar of hem recht?

Dat maakt zijn werk voor de serie Betekenisvolle ondernemers geportretteerd zo interessant. Een betekenisvolle ondernemer is immers iemand die vanuit diepgevoelde waarden handelt, en daarbij vaak tegen de stroom in manieren vindt om succesvol te zijn. Maar waaruit bestaat dat succes? Binnen de betekenisvolle economie draait het om gelijkwaardige handel – om eerlijk inkopen waarbij een uitstekend product, goede werkomstandigheden en respect voor een leefbare wereld gecombineerd worden. Succes is dus pas bereikt als het een gedeeld resultaat betreft.

Your Cart

No products in the cart.