De essentie van de betekeniseconomie is de erkenning dat het leven het grootste goed is. We ervaren purpose als we contact maken met - en ons onderdeelvoelen van - het grotere geheel. Als we dit doorvoelen, wordt het de natuurlijkste zaak van de wereld om 'ons' leven te wijden aan het dienen van 'het' leven. alles is onlosmakelijk verbonden. "We leven niet op de aarde, we zijn de aarde", aldus Kees Klomp, zonder enige twijfel de grootste voorvechter van de betekeniseconomie in Nederland.

Portret in tijdschrift

De nieuwste editie van ‘Het New Financial Magazine’ is uit. Een uitgebreid artikel over Kees Klomp met een portret dat ik van hem maakte. Kees Klomp is zonder enige twijfel de grootste voorvechter van de betekeniseconomie in Nederland. Via deze link kun je het artikel bekijken: https://www.newfinancialforum.nl/magazine/zomer-2021/6. Het ‘New Financial Magazine’ wil met best practices, schaamteloze ideeën, sprankelende inspiratiebronnen en scherpe visies een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Dit initiatief van Willem Vreeswijk is als onderdeel van de Stichting New Financial Forum dé exclusieve inspiratiebron van de ambassadeurs van de nieuwe financiële wereld.

Your Cart

No products in the cart.