P O R T F O L I O

VRIJ WERK

Altijd als Alfred zijn studio verlaat grist hij een camera mee. En vaak komt hij , onderweg naar zijn afspraken, een beeld tegen dat hij vastlegt.
Zo is een reeks straatbeelden ontstaan die een aanleiding vormde voor het schrijven van een serie zeer korte verhalen (zkv’s) door schrijver Marjolein Scherphuis.

Dit gezamenlijke project resulteerde in 2021 in de verschijning van het boek ‘Had kunnen zijn’. Dit boek is te bestellen via de shop.

Bij de recente straatbeelden worden geen verhalen meer geschreven. Voor Alfred is het fotograferen van het dagelijkse leven op straat een voortdurende inspiratie, waar hij regelmatig tijd voor vrijmaakt.